มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแต่ละฐานการเรียนรู้ ในโครงการ 2 เมษา “วันรักการอ่าน”

 วันที่ 2 เมษายน 2567  นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง  มอบหมายให้คณะครูมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันแต่ละฐานการเรียนรู้ในวันที่ 2 เมษายน