ดำเนินการสอบ N-NET ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2566 แบบ Digital testing

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอเจาะไอร้อง ดำเนินการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แบบ Digital Testing ของนักศึกษา สกร.อำเภอเจาะไอร้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส