[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกซ้อมกีฬาระหว่างกศน.อำเภอ
กศน.อำเภอจะแนะได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาระหว่างกศน.อำเภอจะแนะกับกศน.อำเภอเจาะไอร้อง
17 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอจะแนะ ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันรักการอ่าน
กศน.อำเภอจะแนะได้จัดโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
กศน.อำเภอจะแนะ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ว. วันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2557
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
กศน.อำเภอจะแนะ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ณ ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
19 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 (รายวิชาเลือก)
กศน.อำเภอจะแนะ ได้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 (รายวิชาเลือก) ในวันที่ 15- 16 มีนาคม 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านจะแนะ
19 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กศน.อำเภอจะแนะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
19 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กศน.อำเภอจะแนะ ได้ร่วมงานอำเภอยิ้ม (เคลื่อนที่) ณ มัสยิดริแง ม.3 ตำบลผดุงมาตร
10 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการสอบปลายภาค
กศน.อำเภอจะแนะได้จัดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเผยแพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กศน.อำเภอจะแนะได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอจะแนะ รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบสาม จาก สมศ.
กศน.อำเภอจะแนะะ โดย นางปิยะเนตร ฮะนิง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ และทีมงาน รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบสาม จาก สมศ. เมื่อวันที่ 23 -25 มกราคม 2557
15 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนางสาวนวลพรรณ ศาสตร์เวช ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอจะแนะยินดีต้อนรับนางสาวนวลพรรณ ศาสตร์เวช ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. ได้มาให้คำปรึกษาแนะนำในการประเมินคุณภาพภายนอกของกศน.อำเภอจะแนะ
15 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนายอำเภอคนใหม่
กศน.อำเภอจะแนะยินดีต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
14 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ
กศน.อำเภอจะแนะได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ.สำนักงาน กศน.อำเภอจะแนะและ ณ.ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
10 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผอ.นราวรรณ เวชธรรม มานิเทศงานประกันภายนอก
รองผอ.นราวรรณ เวชธรรมและคณะได้มานิเทศงานประกันภายนอก ณ กศน.อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 9 มกราคม 2557
9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน
กศน.อำเภอจะแนะได้จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔ / 255๗ ในวันที่ ๘ มกราคม 255๗ โดยจัด ณ. กศน.อำเภอจะแนะ
9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กศน.อำเภอจะแนะได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 255๗ ณ กศน.อำเภอจะแนะ
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการจัดทำแผน ปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณประจำงบประมาณ 2557
กศน.อำเภอจะแนะได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำแผน ปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณประจำงบประมาณ 2557
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมนักศึกษากศน.อำเภอจะแนะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสมศ.
กศน.อำเภอจะแนะได้จัดการประชุมนักศึกษากศน.อำเภอจะแนะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสมศ.มาประเมินรอบ3
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน
นางปิยะเนตร ฮะนิง ผอ.กศน.อำเภอจะแนะได้ร่วมการประชุมประจำเดือนมกราคม ณ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807

nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05