ประชุมสภาสันติสุข

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผอ.กศน.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสุมาลี ด้วงทอง ครูกศน.ตำบลเฉลิมเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลเฉลิม ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อขี้แจงข้อราชการ สร้างความใกล้ชิดระหว่างกลุ่มงานต่างๆร่วมกันนำเสนอความต้องการของประชาชนและนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆพร้อมทั้งเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ทั้งกลุ่มผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ. ม.4. ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *