ปราชญ์ชาวบ้าน

 

ชื่อ -สกุล  นายมะรอตา   มะดีเร๊ะ

ภูมิปัญญาด้าน งานประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว

ที่อยู่ 50/5 ม.3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

เบอร์ติดต่อ  098-0730383