ปราชญ์คนที่ 1

นายมะรอตา  มะดีเร๊ะ

ที่อยู่ 50/5 ม.3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  96130

โทรศัพท์ 0980730383 มีความรู้ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม

ผลงาน