ติดต่อเรา

นางสุมาลี  ด้วงทอง ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำศรช.

ที่อยู่ 86/2 ม.2 ต.ฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

โทรศัพท์  088-3745808

อีเมล์ Sumslee 1196@ gmail.com และ nfe.amprangae.chalerm@gmail.com

กศน.ตำบลเฉลิม หมู่ที่ 4 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แผนที่