“ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Read more

เยี่ยมชมโครงการป่าพรุโต๊ะแดงนราธิวาส และร่วมกันปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์ไม้ เพื่อการอนุรักษ์ ทดแทน คืนพันธุ์ไม้มีค่าแก่ผืนป่า

  วันที่ 9 ตุลา

Read more

“สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเจ้าภาพให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงนราธิวาส”

  วันที่ 9 ตุลา

Read more

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) พบปะ สร้างขวัญกำลังใจแก่องค์กรนักศึกษา และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

Read more

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงนราธิวาส โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ”

  วันที่ 9 ตุลา

Read more

“ร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาค

Read more

“ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 กรกฎาคม 25

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎา

Read more

“ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างควมาเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ นักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2563 “

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

“ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายแก่หน่วยงาน สถานศึกษา”

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read more

“ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

การคัดกรองด้วยเครื่องวัด​อุณหภูมิ​ร่างกายแบบอินฟาเรด ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การทำโครงงาน ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

Read more

“ประชุม โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

การคัดกรองด้วยเครื่องวัด​อุณหภูมิ​ร่างกายแบบอินฟาเรด ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การทำโครงงาน ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

Read more

“ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาฯ 2563”

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

“ประชุม โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

กศน.จังหวัดนราธิวาส : ร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.ผ่านระบบทางไกล โดยใช้ระบบ ZOOM

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุน

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “

เมื่อวันที่ 18 มิถุน

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “

เมื่อวันที่ 17 มิถุน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมจัดกิจกรรม​ส่งเสริมการอ่าน โครงการฟาร์ม​ตัวอย่าง​ต้านโควิด 19 เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรน่า 2019

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “

เมื่อวันที่ 15 มิถุน

Read more

โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2

Read more

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

นายสุรสิทธิ์ สุดสาย

Read more

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

นายสุรสิทธิ์ สุดสาย

Read more

ตรวจคัดกรองคณะบุคลากร และนักศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนเข้ามารับการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส นำบุคลากรร่วมส่งนายกิตติ ยามาสาเร๊ะ นักจัดการงานทั่วไป ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเดิม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนา

Read more

รับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ให้น่าอยู่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใจกลางเมือง

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more