“ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Read more

ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ สำหรับผู้ดูแลระบบและสรุปผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจดิจิทัล(โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน)

ประชุมเชิงปฎิบัติการ

Read more

“ร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาค

Read more

กศน.อำเภอระแงะ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read more

ขอเชิญชวนผู้บริหารและคณะครู ชาว กศน.เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams จำนวน 3 รุ่น วันที่ 21,23,24 เม.ย. นี้

🌐ขอเชิญชวนผู้บริหารแ

Read more