ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ สำหรับผู้ดูแลระบบและสรุปผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจดิจิทัล(โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน)

ประชุมเชิงปฎิบัติการ

Read more

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย

การรับสมัครสอบแข่งขั

Read more

ขอเชิญชวนผู้บริหารและคณะครู ชาว กศน.เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams จำนวน 3 รุ่น วันที่ 21,23,24 เม.ย. นี้

🌐ขอเชิญชวนผู้บริหารแ

Read more