อาชีพวิชาการทำอาหาร-ขนม (รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ) จำนวน ๓๑ ชั่วโมง

 

 

การจัดอาชีพวิชาการทำอาหาร -ขนม (รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ) จำนวน ๓๐ ชั่วโมง  มีผู้ฝึกอบรมอาชีพทั้งหมด ๗ คน  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ บ้านปีอแนมูดอ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส  มีนางฮาสือเม๊าะ  เจ๊ะสะแม เป็นวิทยากรสอนอาชีพ วิชาการทำอาหาร-ขนม