ประวัติ กศน.ตำบลบูกิต

 

               

                ประวัติความเป็นมาตำบลบูกิต       

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบูกิต เป็นศูนย์ประสานงานประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าที่อยู่ในบริเวณกรมป่าไม้ในพื้นที่เขตชุมชน ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอร้อง จึงได้ขอใช้อาคารดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม และบริการประชาชน  พร้อมเป็นศูนย์การเรียนตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบูกิต ปัจจุบันเปิดทำการให้บริการแก่นักศึกษากศน.และประชาชนในพื้นที่