ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

อบรมออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ข้อมูลชุมชนตำบล

วันที่ 3 กันยายน นาง

Read more

กศน.ตำบลบองอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564. ณ บ้านยะหอ หมู่ที่ 10 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

             วั

Read more