สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และคณะ นิเทศสนามสอบ ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

  “สำนักง

Read more

การประกวดการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ ภายใต้โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          วันที่ 16

Read more