ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

อบรมออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ข้อมูลชุมชนตำบล

วันที่ 3 กันยายน นาง

Read more

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019

  วันที่ 11 สิง

Read more

กศน.ตำบลบองอ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออนไลน์คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในสถานศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more