เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ 5 ด้าน สู่ครูกศน. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

  วันที่ 29 ตุล

Read more

ปรับภูมิทัศน์ภายนอกห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อแก่การเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

  วันที่ 28 ตุล

Read more

รับหลักฐานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ กศน.ตำบลบองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

  วันที่ 28 ตุล

Read more

ลงพื้นที่เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะแนวการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564ณ บ้านสาเมาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 28 ตุล

Read more

ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบล ร่วมกันเพาะพ้นธุ์เมล็ดถ้่วฝักยาว ปลูกผักสวนครัว ณ กศน.ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 27 ตุล

Read more