#เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์และรับสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน”

#เข้าร่วมพิธีมอบเมล็

Read more

กศน.ตำบลบองอ ประสานให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเยียวยาจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  วันที่ 20 สิง

Read more

กศน.ตำบลบองอจัดโครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตรDigital literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ (program office curriculum) รุ่นที่2

  วันที่ 19 สิง

Read more

กศน.ตำบลบองอ จัดโครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตรDigital literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ (program office curriculum) รุ่นที่1

        วันที่ 17 สิ

Read more

กศน.ตำบลบองอ จัดโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับม.ปลาย

      วันที่ 13

Read more