กศน.ตำบลบองอ วมส่งนักศึกษา รุ่นที่ 3 เพื่อเข้าร่วมโครงการพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 19  กุมภาพันธ

Read more

กศน.ตำบลบองอ ติดตามนักศึกษาเยี่ยวยากลุ่มสนใจวิชาการเย็บดพื่อดำเนินการเอกสารในการรับทุนการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า

วันที่ 18. กุมภาพันธ

Read more

กศน.ตำบลบองอ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการติวเข้ม เติมความรู้ นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more

กศน.ตำบลบองอ พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมประชาสัมพันธ์งานกศน.ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน บ้านกือทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบองอ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more