กศน.ตำบลบองอโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้(กลุ่มเป้าหมาย ครู กศน.)พนักงานราช รุ่นที่ 1 หลักสูตร การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21-22 กรกฎาคม

Read more

กศน.ตำบลบองอโครงการอบรมให้ความรู้ ตามแนวคิด”โคก หนอง นา โมเดล” หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ

วันที่ 29. กรกฎาคม 2

Read more