นางสาวรอฮานี  รอนิ    ตำแหน่งครูศรช.ประจำตำบล

ที่อยู่ 165/3  หมู่ที่ 2  ตำบลบองอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

เบอร์โทร  098-6862399

ตารางพบกลุ่ม กศน.ตำบลบองอ

ประจำภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๒  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ

 

วัน เวลา ระดับ อ.ที่รับผิดชอบ
วันจันทร์ ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอระแงะ
วันอังคาร ปฏิบัติงาน กศน.ตำบลบองอ
วันพุธ                                 ปฏิบัติงาน กศน.ตำบลบองอ
วันพฤหัส ปฏิบัติงาน กศน.ตำบลบองอ ประถมศึกษา อ.รอฮานี  รอนิ
วันศุกร์ เวลา 0๙.00 น.  – ๑๖.00 น. ม.ปลาย อ.รอฮานี  รอนิ

รวบรวมแผนประถม 2 63

ปฏิทินการเรียนประถม

ปฏิทินการเรียนม.ปลาย

แผนการสอน-ม.ปลาย2.63