ครูผู้ช่วย

นางสาวอาซียะห์  โล๊ะมะ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ที่อยู่ 31/1  หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

เบอร์โทร 086-2929306

ตารางพบกลุ่ม กศน.ตำบลบองอ

ประจำภาคเรียนที่ 2/๒๕๖3  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ

 

วัน เวลา ระดับ อ.ที่รับผิดชอบ
วันจันทร์ ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอระแงะ
วันอังคาร ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอระแงะ
วันพุธ ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอระแงะ
วันพฤหัส เวลา 0๙.00 น.  – ๑๖.00 น. ม.ต้น อ.อาซียะห์  โละมะ
วันศุกร์ ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอระแงะ

ปฏิทินการเรียนม.ต้น

แผนการสอน ม.ต้น ปี 2.63