นางภาซีนี   อาลี  ตำแหน่งครูอาสาฯประจำตำบล

ที่อยู่   345  หมู่ที่ 1    ตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

เบอร์โทร  098-3374939

ตารางพบกลุ่ม กศน.ตำบลบองอ

ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ

วัน เวลา ระดับ อ.ที่รับผิดชอบ
วันจันทร์ ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอระแงะ
วันอังคาร ปฏิบัติงาน กศน.ตำบลบองอ
วันพุธ เวลา 0๙.00 น.  – ๑๖.00 น. ม.ปลาย อ.ภาซีนี  อาลี
วันพฤหัส ปฏิบัติงาน กศน.ตำบลบองอ
วันศุกร์ ปฏิบัติงาน กศน.ตำบลบองอ

ปฏิทินการเรียนม.ต้น

แผนการสอน ม.ต้น ปี 2.63