ประวัติ กศน.ตำบล

ประวัติความเป็นมาตำบลบาเระเหนือ

 

ตำบลบาเระเหนือ เดิมขึ้นอยู่กับมณฑลสายบุรี และบ้านจำปากอ เป็นที่ตั้งกิ่งอำเภอจำปากอ ต่อมาเปลี่ยนฐานะ เป็นตำบลบาเระเหนือ คำว่า บาเระเหนือ เป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่า “บือเระ” แปลว่า ดินทรายละเอียด และปัจจุบันพื้นที่ตำบลบาเระเหนือจะมีทรายละเอียดอยู่ทั่วไป

พื้นที่  ที่ราบลุ่ม อากาศร้อนชื้น

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาบูโด

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา     อาชีพเสริม ทำสวนและทำไร่

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,060 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 795 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง  ระยะทาง 27 กิโลเมตรจากจังหวัดนราธิวาส

 

กศน.ตำบลบาเระเหนือ

กศน.ตำบลบาเระเหนือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านอาตะบือเระ  ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96170 ช่องทางติดต่อ  โทรศัพท์ 085-6686656
ละติจูด 6.59744      ลองติจูด 101.64531

Total Page Visits: 199 - Today Page Visits: 1