#ครู กศน.ตำบลบางปอ เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์ “

Read more

#ครู กศน.ตำบล ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบลบางปอเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “

Read more

#ครูอาสาตำบลบางปอ ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบลบางปอเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “

Read more

#คณะครู กศน.ตำบลบางปอ ร่วมตรวจหาเชื้อโควิดด้วย Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส”

Read more

##ครูอาสาตำบลบางปอ ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบลบางปอเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “

Read more

#ครู กศน.ตำบล ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบลบางปอเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “

Read more

#ครู กศน.ตำบล ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบลบางปอเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “

Read more

#ครู กศน.ตำบล ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบลบางปอเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “

Read more