#ลงทะเบียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( Covid -19 )

#ลงทะเบียนนักศึกษาที

Read more

#ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงาน ของครู กศน.ตำบลบางปอ”

#ผู้อำนวยการ กศน.อำเ

Read more

ดูแลการแต่งหน้า ทำผมแต่งตัว นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ( กศน.ชาเลนท์ )

ดูแลการแต่งหน้า ทำผม

Read more

#นิเทศโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( Covid -19 )

#นิเทศโครงการอบรมให้

Read more

#ตรวจคัดกรองนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( Covid -19 )

#ตรวจคัดกรองนักศึกษา

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( Covid -19 )

#โครงการอบรมให้ความร

Read more