อบรมให้ความรู้​เกี่ยวกับกฎหมายบัญญัติ​ว่าเป็นความผิดที่เกิดเหตุขึ้น​ การฟ้องร้อง​ การร้องขอ​ ต่อศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์และครอบครัว​

เมื่อวันที่​ 15​ ธัน

Read more