รณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ให้ออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้งอบต.

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ ในช่วงปิดเทอม

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more