เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเอกสารพร้อมทั้งดูแลรักษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more