รณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ให้ออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้งอบต.

  วันที่ 23 พฤศ

Read more

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ ในช่วงปิดเทอม

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more