ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมและนำนักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ และบุคลากรในพื้นที่ สกร.ตำบลปะลุกาสาเมาะ เข้าร่วมและนำนักศึกษา ร่วมโครงการจิดตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธ์ปลาในสระน้ำ ณ สระน้ำบ้านมะยูง หมู่ 5 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส