ครูอาสาฯปอเนาะ รับการประเมินพนักงานราชการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส