สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สกร.อำเภอบาเจาะ ณ สกร.อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ศึกษาดูการดำเนินงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สกร.อำเภอบาเจาะ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ห้อม (หม้อห้อมป้าเหงี่ยม) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและนวัตกรรมกาเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สกร.อำเภอบาเจาะ ณ สกร.อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา (MOU)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางรัตนา อาแว พร้อมด้วย นางสาวนูรีหดา แดเบาะ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา (MOU) กับสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ ณ สำนักงานเกษตร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more