บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการหมุนเวียนหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน ตำบลบาเระเหนือ

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ตำบลบาเระเหนือ

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตำบลบาเระเหนือ

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการประชุมวางแผนและประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา “สาระน่ารู้ การเลือก สว.”

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (Big Cleaning Day)

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more