บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส