บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวยูไบด๊ะ เสาะมะ ครู เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา