รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ภายใต้โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นางกิตติมา ซำยา ครูอาสาฯ ปอเนาะนำนักศึกษา สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ภายใต้โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส