ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานกศน. ดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับภาคใต้ ประเภท กศน.ตำบลดีเด่น

ประชุมติดตามการเตรีย

Read more

ร่วมกิจกรรมการทำขนมของชมรมผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาเวง ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกิจกรรมการทำขนมข

Read more

โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษา วันรักการอ่าน”

โครงการส่งเสริมการอ่

Read more

รับมอบต้นไม้ประดับ อนุเคราะห์โดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4912 บ้านดาฮง ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

รับมอบต้นไม้ประดับ อ

Read more

ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษา วันรักการอ่าน

ประชุมเตรียมพร้อมจัด

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาบุคลากรเ

Read more

ประชุมโครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ประชุมโครงการติดตามแ

Read more

ประชุมอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรมกศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3

ประชุมอบรมแบบออนไลน์

Read more

ลงทะเบียนและตรวจคัดกรอง ก่อนเข้าร่วมโครงการอบรมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสมองของผู้สูงอายุอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงทะเบียนและตรวจคัดก

Read more

ประกาศจุฬาราชมนตรี…ดูดวงจันทร์ ในวันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า… แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันนะคะ…

ประกาศจุฬาราชมนตรี&#

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใดที่สนใจเข้าร่วม ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาถิ่นใต้ตากใบ (ภาษาเจ๊ะเห) ผ่านคลิปวิดีโอ

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอป

Read more

ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและรับรางวัล ในการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวนราธิวาส” โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

ร่วมพิธีรับมอบเกียรต

Read more

พิธีปิดและรับมอบวุฒิบัตรผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

พิธีปิดและรับมอบวุฒิ

Read more

ประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประชุมที่ปรึกษาและคณ

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

โครงการพัฒนาบุคลากรเ

Read more

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) ณ บ้านดาฮง ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

เป็นวิทยากรให้ความรู

Read more

พิธีมอบลายผ้ามัดหมี่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

พิธีมอบลายผ้ามัดหมี่

Read more

ประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ดีเด่น

ประเมินคัดเลือกการปฏ

Read more

ประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท กศน.อำเภอ ดีเด่น

ประเมินคัดเลือกการปฏ

Read more

ประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท กศน.ตำบล ดีเด่น

ประเมินคัดเลือกการปฏ

Read more

ประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทบ้านหนังสือชุมชน ดีเด่น

ประเมินคัดเลือกการปฏ

Read more

ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมติดตามการเตรีย

Read more

เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเยาวชนแกนนำเข้าร่วมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2

เยี่ยมเยียนและให้กำล

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ และเอกสารประกอบ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) วิชามัดย้อม กศน.ตำบลศรีสาคร

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ร่วมกันทำกระถางจากยางรถยนต์ เพื่อนำมาปลูกผัก บริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันทำกระถางจากยา

Read more

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) วิชาประดิษฐ์จากเศษไม้ กศน.ตำบลศรีสาคร

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) หลักสูตรการเย็บหน้ากากผ้า กศน.ตำบลกาหลง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินการตามหลักทฎษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล สู่สถานศึกษา ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อด

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

ร่วมให้กำลังใจและสนั

Read more

ร่วมประชุมกับคณะครูวิชาเอกภาษาไทย ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ร่วมประชุมกับคณะครูว

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรช่างปูพื้นปูน กศน.ตำบลกาหลง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ร่วมกันทำกระถางจากยางรถยนต์ เพื่อนำมาปลูกผัก บริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันทำกระถางจากยา

Read more

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรช่างทาสีพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีสาคร

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝ

Read more

ร่วมกันทำกระถางจากยางรถยนต์ เพื่อนำมาปลูกผัก บริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันทำกระถางจากยา

Read more