เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้​ หลักสูตร​ การเรียนรู้ในศตวรรษ​ 21​

นายมนพ​ ขวัญดี​ ผอ.ก

Read more

เข้าร่วม”ประชุม โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563″

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี “อำเภอรือเสาะ ตรวจคัดกรอง ผู้มาใช้บริการ ในช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ปรับภูมิทัศน์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more