“ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 กรกฎาคม 25

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎา

Read more

“ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างควมาเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ นักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2563 “

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

“ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายแก่หน่วยงาน สถานศึกษา”

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read more

“ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

การคัดกรองด้วยเครื่องวัด​อุณหภูมิ​ร่างกายแบบอินฟาเรด ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การทำโครงงาน ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

Read more

“ประชุม โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

การคัดกรองด้วยเครื่องวัด​อุณหภูมิ​ร่างกายแบบอินฟาเรด ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การทำโครงงาน ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

Read more

“ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาฯ 2563”

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

“ประชุม โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

กศน.จังหวัดนราธิวาส : ร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.ผ่านระบบทางไกล โดยใช้ระบบ ZOOM

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุน

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “

เมื่อวันที่ 18 มิถุน

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “

เมื่อวันที่ 17 มิถุน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมจัดกิจกรรม​ส่งเสริมการอ่าน โครงการฟาร์ม​ตัวอย่าง​ต้านโควิด 19 เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรน่า 2019

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “

เมื่อวันที่ 15 มิถุน

Read more

โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2

Read more

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

นายสุรสิทธิ์ สุดสาย

Read more

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

นายสุรสิทธิ์ สุดสาย

Read more

ตรวจคัดกรองคณะบุคลากร และนักศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนเข้ามารับการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส นำบุคลากรร่วมส่งนายกิตติ ยามาสาเร๊ะ นักจัดการงานทั่วไป ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเดิม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนา

Read more

รับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ให้น่าอยู่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใจกลางเมือง

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more

กศน.อำเภอยี่งอ จัดอบรมพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และสายคล้องหน้ากาก ผ่านระบบออนไลน์ Video call line

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ

Read more

กศน.อำเภออำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน เพื่อสนองมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 30 เมษายน 256

Read more

ขอเชิญชวนผู้บริหารและคณะครู ชาว กศน.เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams จำนวน 3 รุ่น วันที่ 21,23,24 เม.ย. นี้

🌐ขอเชิญชวนผู้บริหารแ

Read more