นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพคลิ๊กที่นี่&#8

Read more

สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

รูปภาพคลิ๊กที่นี่&#8

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซค์ด้วยโปรแกรม wordprees สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รูปภาพคลิ๊กที่นี่&#8

Read more