สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

รูปภาพคลิ๊กที่นี่…..
สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ และครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกิจกรรมที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 2.กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 3.กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 4.กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา 5.กิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสถาบันหลักของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอรัญ คงนวลใย ผู้ประสานติดตามและประเมินผล กศน.จชต. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ได้รับเกียรติจากนาวาโทกรกช อ้วนสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุม และบุคลากรผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในการบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิท 19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ผู้เข้าร่วมประชุม รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 61 คน จาก 6 อำเภอ ได้แก่ จะแนะ ตากใบ ยี่งอ สุคิริน สุไหงโกลก และ สุไหงปาดี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *