ร่วมรับฟังนโยบายของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 256

Read more

ร่วมกันคัดกรองเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงล้านเมล็ดสู้ภัยโควิค-19

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2

Read more