จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ #กศน.ตำบลปาเสมัส ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านกวาลอซีรา แจกอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร ตั้งโรงครัวแจกอาหารกล่อง 150 กล่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลมูโนะและตำบลปาเสมัส โดยมีนางวิชุตา อาแว ภรรยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และนางสาวสาลีมี หะยีดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ ร่วมกันทำอาหารเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ กศน.ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more