คัดกรองเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์N-netของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุำหงโกลก-ลก ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ กศน.ตำบลปาเสมัส

วันที่ 16-17 สิงหาคม

Read more

ร่วมกันคัดกรองเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงล้านเมล็ดสู้ภัยโควิค-19

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2

Read more

มอบพันธุ์ไม้สมุนไพรสู้ภัยโควิคในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิค

มอบเมล็ดพันธุ์ไม้สมุ

Read more

องค์กรนักศึกษาร่วมกันคัดกรองเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงล้านเมล็ดสู้ภัยโควิค-19

  วันที่ 5-6 สิ

Read more