กศน.ตำบลลุโบะบือซา

กศน.ตำบลลูโบะบือซา

ที่ตั้ง                   : หมู่ที่ 2 ตำบลลูโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

ครูผู้รับผิดชอบ    : นายอัสมิง  สาเม๊าะ

โทรศัพท์             : 0-8127-79865

Facebook           : กศน.ตำบลลูโบะบือซา

พิกัด                    : ละติจูดที่ 6.426984

                              ลองติจูดที่  101.709733