กศน.ตำบลละหาร

กศน.ตำบลละหาร  

ที่ตั้ง                   : หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

ครูผู้รับผิดชอบ    : นางสาวซูไรนับ  หะยีวาเด็ง

โทรศัพท์             : 0-8112-94100

Facebook           : กศน.ตำบลละหาร

พิกัด                    : ละติจูดที่ 6.406093

                               ลองติจูดที่  101.71879