กศน.ตำบลตะปอเยาะ

 กศน.ตำบลตะปอเยาะ

ที่ตั้ง                   : หมู่ที่ 4 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

ครูผู้รับผิดชอบ    : นางสาวกาญจนา  พรศิริ

โทรศัพท์             : 0-9374-25133

Facebook           : กศน.ตำบลตะปอเยาะ

พิกัด                    : ละติจูดที่ 6.445121

                              ลองติจูดที่  101.665447