ครูผู้ช่วย ครู กศน. ตำบลศาลาใหม่ และครูอาสาฯ ตำบลศาลาใหม่ ลงพื้นที่ตำบลศาลาใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย ครูอาสาฯปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอตากใบ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “2021 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี”

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read more