นายสายชล วรรณรัตน์ ครูอาสาฯ ประจำตำบลเกาะสะท้อน ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน การส่งเสริมการรู้หนังสือ (ผู้ไม่รู้หนังสือ) รอบที่ ๒

วันที่ 31 พฤษภาคม 25

Read more

นางสาวมารีย๊ะ หะยีมะดีเยาะ ปฏิบัติงานในรูปแบบ WORK FROM HOME ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 31 พฤษภาคม 25

Read more

กศน.อำเภอตากใบ ร่วมปันน้ำใจ อาหารสดและอาหารแห้ง แก่นางสาวมารีย๊ะ หะยีมะดีเยาะ ครูอาสาฯ ปอเนาะ ที่กักตัวในตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 31 พฤษภาคม 25

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานในรูปแบบ WORK FROM HOME ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 31 พฤษภาคม 25

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย หัวหน้า กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ดำเนินการบันทึกข้อมูล นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่๑/๖๔ ในระบบ itw๕๑

วันที่ 31 พฤษภาคม 25

Read more

นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯ ประจำศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลเกาะสะท้อน จัดตั้งกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพและหลักสูตรกลุ่มสนใจ

วันที่ 31 พฤษภาคม 25

Read more