บุคลากร กศน.ตำบลเกาะสะท้อน และ กศน.ตำบลโฆษิต ตรวจคัดกรองคณะครู วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (๒๐๑๙) covid-๑๙

Read more

หัวหน้า กศน. ตำบลศาลาใหม่ เป็นพี่เลี้ยงดูแลตัวแทนนักศึกษา กศน.ตำบลศาลาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนราธิวาส

Read more